Aanpassing Tarieven


Per 1 februari 2019 zijn we genoodzaakt om onze contributie tarieven aan te passen. Dit is het gevolg van het gestegen BTW-tarief op goederen en diensten. Klik hier om de aangepaste tarieven te bekijken.

Mochten er vragen zijn, dan horen wij het graag.