JDV Vakantie


Gezien de vakanties van het JDV team en de zwangerschap van Jeannine, zijn we genoodzaakt dit jaar een langere vakantie aan te houden dan we voor ogen hadden. Dit ziet er als volgt uit:

  • Lessen Kidsdance & Hiphop Kids:    Maandag 17 juli – zondag 27 augustus
  • Lessen Queen Beatz & ouder:          Maandag 24 juli – zondag 20 augustus

Gezien bijna de hele maand augustus vakantie is, zal er voor augustus geen contributie afgehouden worden, tenzij dit nodig is i.v.m. een achterstand.

Lesverplaatsingen vakantieperiode

Gedurende de vakantie van de basis en middelbare scholen, sluiten de gymzalen van de gemeente Heerlen. Hierdoor moeten we enkele lessen verplaatsen.

  • Maandag 17 juli t/m zondag 23 juli – Vakantierooster, klik hier!
  • Maandag 24 juli t/m zondag 20 augustus – Vakantie JDV, geen lessen
  • Maandag 21 augustus t/m zondag 27 augustus – Vakantierooster, klik hier!
  • Maandag 28 augustus – Start nieuwe seizoen, lesrooster zoals normaal